Zoomland ligt vlak langs de A58 en tegen Bergen op Zoom aan en is daarom voor bezoekers goed te bereiken. Zoomland is via drie wegen bereikbaar: de Mastendreef (een openbare verharde weg die het gebied aan de noordoostzijde ontsluit), de Holleweg en de Balsebaan (twee verharde wegen die Bergen op Zoom met het gebied verbinden aan de westzijde).

Er is een parkeerplaats aan de noordzijde van Zoomland aan de Mastendreef en een kleine parkeerplaats van de gemeente aan de westkant op de kruising van de Klaverveldenweg met de Holleweg.


Zoomland is opengesteld. Door de locaties van de parkeerplaatsen en door uitgezette wandelroutes wordt de recreatie zoveel mogelijk geconcentreerd op de minst kwetsbare delen van het gebied.

Er zijn twee wandelroutes, die zijn gemarkeerd door middel van rode en blauwe stippen op bomen. De rode route is 4km en de blauwe 5 km. Beide routes starten bij de parkeerplaats aan de Mastendreef. De routes zijn daar op een informatiebord aangegeven.

Verder lopen verschillende lange afstand routes door het gebied, zowel voor fietsers als voor wandelaars.

 Ligging

Landgoed Zoomland
Bergen op Zoom